z 1 otworem

Kulka 10 mm z jednym otworem

Kulka 10 mm z jednym otworem

netto: 6,23 zł / szt.
(brutto: 7,66 zł / szt.)
Do koszyka
Kulka  3 mm z jednym otworem

Kulka 3 mm z jednym otworem

netto: 0,26 zł / szt.
(brutto: 0,32 zł / szt.)
Kulka  4 mm z jednym otworem

Kulka 4 mm z jednym otworem

netto: 0,48 zł / szt.
(brutto: 0,59 zł / szt.)
Kulka  5 mm z jednym otworem

Kulka 5 mm z jednym otworem

netto: 0,92 zł / szt.
(brutto: 1,13 zł / szt.)
Kulka  6 mm z jednym otworem

Kulka 6 mm z jednym otworem

netto: 1,40 zł / szt.
(brutto: 1,72 zł / szt.)
Kulka  8 mm z jednym otworem

Kulka 8 mm z jednym otworem

netto: 3,36 zł / szt.
(brutto: 4,13 zł / szt.)